Scent Branding - Dịch vụ mix mùi hương độc quyền cho doanh nghiệp

Quá trình tìm kiếm và tạo ra một bản sắc mùi hương rất chi tiết và được cá nhân hóa vì không có hai thương hiệu hay doanh nghiệp nào giống nhau. Tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp được xem xét. Lịch sử, khách hàng, mục tiêu và phản ứng cảm xúc mong muốn của họ đều được diễn giải và được Queen Oils mix thành một mùi hương đại diện cho thương hiệu của họ và sẽ giúp tiếp tục mục tiêu và khát vọng của doanh nghiệp.

Cách sử dụng mùi hương
nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp

Mùi hương ảnh hưởng thế nào
đến quyết định trung thành
của khách hàng đối với doanh nghiệp?

Mùi hương được sử dụng trong việc xây dựng thương hiệu vì nó làm tăng sự tưởng nhớ của khách hàng về thương hiệu. hương thơm có ý nghĩa liên quan nhiều nhất đến hồi ức cảm xúc của chúng tôi. Nó có thể tạo ra các kết nối tức thì giữa một thương hiệu và những ký ức khác. Các nghiên cứu về tiếp thị thần kinh cho thấy 75% cảm xúc được kích hoạt bởi một hương thơm tốt. Mùi hương có liên quan đến niềm vui và hạnh phúc, cảm xúc và trí nhớ. Do đó, nó có thể ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc và tâm trạng của khách hàng để khiến khách hàng dễ bị tổn thương hơn và thậm chí ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn giải pháp mùi hương hoản hảo cho nhu cầu của doanh nghiệp bạn
LIÊN HỆ NGAY